About Pastor FWC Neser

F.W.C. Neser was trained as a scientist (M.Sc.) but is a dedicated Christian since his youth. To him the Bible is the Word of God from Genesis to Revelation.

Very early in his life he came to realise that man himself is the cause of all wars, depression, famine, droughts, disease and misery here on earth.

He saw that God had given his absolute Law to Israel, His chosen people and had promised that should they live thereby they would be free from all adversity and would then act as His exemplary nation on earth.

A matter of importance, which became clear to Neser, was that Israel was neither the Jew nor the Church. It was with gratitude that he eventually discovered the great truth, namely that Israel was in fact the Germanic, Anglo-Saxon and Celtic peoples.

With the imminent second coming of Christ, Israel will come to a true regeneration, will be filled with the Spirit and with Jesus the Messiah as their Lord, they will lead the world back to a state of perfect harmony with God.

............................................................................................

Pastoor F.W.C Neser was opgelei as n wetenskaplike (M.SC). Sedert sy kinderdae was hy n toegewyde christen. Vir hom was die Bybel die woord van God vanaf Genesis tot Openbaring.

Hy het vroeg in sy lewe besef dat die mens die oorsaak is van oorloë, depressies, hongersnood, droogtes, peste, hartseer en lyding op hierdie aarde.

In sy studies van die bybel het hy gesien dat God sy volmaakte wet aan sy volk Israel gegee het en dat God belowe het, dat as hulle daardie wet nougeset sou onderhou, dit met hulle goed sal gaan en Israel n model volk vir die wêreld sou wees. n Volk wat die lig van God tot die nasies sou bring.

Dit het ook vir hom duidelik geword dat Israel, nog Jood, nog kerk is, maar dat hulle in werklikheid die Germaanse, Anglo-Saksiese en Keltiese nasies is.

Met die wederkoms van Christus sal hierdie Israel nasies tot n waaragtige inkeer kom en vervul word met die Heilige Gees. Onder die koningskap van Jesus sal Israel dan instrumenteel wees daartoe om die wêreld weer in perfekte harmonie met God te bring.